B O Wydawnictwie
pp

ISSN:

0066-684X

Publisher:

Komitet Problemów Energetyki PAN
 

 

Redakcja

Rada Redakcyjna
Waldemar Kamrat
Janusz Lewandowski
Jacek Malko,
Jarosław Mikielewicz
Roman Ney
Maciej Pawlik,
Jan Szargut (przewodniczący)
Bolesław Zaporowski
Andrzej Ziębik

Komitet Redakcyjny
JacekMarecki (redaktor honorowy)
Tadeusz Chmielniak (redaktor naczelny),
Jarosław Frączak (sekretarz),
Wojciech Nowak (z-ca redaktora naczelnego),
Maciej Pawlik
Andrzej Ziębik